د تجهیزاتو انځورول

Extrusion line-1

Extrusion کرښه

Extrusion line-2

Extrusion کرښه

Extrusion line-3

Extrusion کرښه

Extrusion line-4

Extrusion کرښه

ګرانولټر

ګرانولټر

حرارتی

حرارتی

امبوسنګ رولر

امبوسنګ رولر

د مخلوط کولو ماشین

د مخلوط کولو ماشین

لابراتوار پینوراما

لابراتوار پینوراما

ایش ټیسټ سوځونکی

ایش ټیسټ سوځونکی

د سلیټ سپری ټیسټر

د سلیټ سپری ټیسټر

د غاړې فشار نمونه

د غاړې فشار نمونه

د تودوخې د تخریب ازموینې لپاره تنور

د تودوخې د تخریب ازموینې لپاره تنور

د UV ګړندی هوا ټیسټر

د UV ګړندی هوا ټیسټر

د کاغذ بورډ د سوځولو ځواک لپاره د ازموینې ماشین

د کاغذ بورډ د سوځولو ځواک لپاره د ازموینې ماشین

د کاغذ بورډ د څنډې فشار لپاره د ازموینې ماشین

د کاغذ بورډ د څنډې فشار لپاره د ازموینې ماشین